2020

NWWT se erkenning van top manlike teeldiere [Masters] in die wildbedryf

Persoonlike inligting / Personal Information

Eienaar / Owner:

Inskrywingsvorm / Entry form

Besigheidsnaam / Business name:

Plaas naam / Farm name:

Sel no / Cell nr:

Epos / E-mail:

Dorp / Town:

Provinsie / Province:

Dier se inligting / Animal Information

Spesie / Species:

Geslag / Gender:

Ouderdom / Age:

SCI:

Rowland ward:

Horinglengte / Horn length:

Basis / Base:

Datum gemeet / Date measured:

Gemeet deur / Measured by:

Die dier is / The animal is:

Tans in teëlprogram / Currently used in breeding program:

Basis / Base:

Kamp sisteem / Camp system:

Punt beskerming / End caps

Addisionele voeding / Additional feeding:

Area waar dier loop/Area where animal walks:

Tipe Natuurlike weiding/Type of natural veld:

Fotos en Video (20 sekondes maksimum) / Photos video (20 seconds Maksimum)

Stuur asb inligting na / Please sent information to:

Kies een [KLIK] om u media vir ons te stuur / Sellect [Click] your preference of sending us your media

BELEGGING IN WILD DEUR GESONDE BESIGHEIDSBEGINSELS

Copyright: NWWT 2018 / PRIVAATHEIDSBELEID /PRIVACY POLICY

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK